Ngày hội Tư vấn Tuyển sinh Hướng nghiệp 2020

Tất cả Sự kiện

Ngày hội Tư vấn Tuyển sinh Hướng nghiệp 2020

Tổ chức bởi: Đại học Đại Nam

Chi tiết Sự kiện:

Ngày hội Tư vấn Tuyển sinh Hướng nghiệp 2020 

Thời gian: 8h00 - 15h00 Chủ Nhật ngày 21/6/2020

Địa điểm : Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

 

Chỉnh sửa ngày 09/06/2020