Thời Khóa Biểu K7 Kỳ II Năm Học 2017

Thời Khóa Biểu K7 Kỳ II Năm Học 2017
Thời khóa biểu
Ca Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
1 Nguyên Lý Mac   Tiếng Anh   C++ nghỉ nghỉ
2   Cấu Trúc Máy Tính   Linux   nghỉ nghỉ

 

6 Bình luận - Viết bình luận

  1. This is a comment!

Your Comment